Visie "Profvoetballers.nl"

Bewegen is belangrijk. Het verbetert de gezondheid en is vooral plezierig en ontspannend.

In de huidige maatschappij wordt door de mens anders inhoud gegeven aan de invulling van vrije tijd. Veranderde sociale normen en waarden zijn debet aan deze ontwikkeling. De maatschappij vormt een meer individueel ingesteld mens.

In de visie is het erg belangrijk om het kind te stimuleren. Zo helpt men het kind om een referentiekader te creŽren, waarin bepaalde zaken, zoals sport, een belangrijke plaats innemen. Volwassenen en ouders staan blootgesteld aan een toenemende druk op allerlei sociale gebieden, waardoor de aandacht sterk op zichzelf gericht wordt. Dit gaat ten koste van de aandacht op de omgeving en de kinderen/jeugd. Jeugd zal hierdoor haar eigen grenzen en cultuur creŽren, al dan niet geÔnspireerd en gevormd door de maatschappij of leeftijdsgenoten. In de praktijk kan dit resulteren in sociaal negatief gedrag en problemen van zeer verschillende aard.

De jeugd houdt zich ook meer bezig met computers en digitaal communiceren (chatten, gsm) dan met het sociale karakter van het verenigingsleven. Hierdoor verplaatst men zich van "buiten" naar "binnen". Dit gaat samen met de verandering van actief naar passief.

Minder sporten betekent tevens een verminderde fysieke en geestelijke gesteldheid en dat herkennen we weer in de toename van het aantal mensen met gezondheidsproblemen. Andere gevolgen van minder sporten en/of een geringe betrokkenheid zijn: minder vrijwilligers en minder kwaliteit op regionaal en nationaal niveau van de teamsporten.


© 2005 Profvoetballers.nl